Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Identitatea operatorului de date personale

SC ‘’BIOTEC – PRIM’’ S.R.L., (în continuare ”Toyland” sau „Operator”) IDNO 1006600024030, cu sediul: cu sediul: MD-2043 ,str. Independenţei 4/3, ap 4, mun. Chişinău, Republica Moldova, înregistrat la CNPDCP cu nr. 0002427.

Cadrul legal

Datele personale colectate de la Dvs. se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Legii 284/2004 privind comerțul electronic, precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile, dar și cu condițiile de prelucrare a datelor personale expuse în prezenta politică sau alte acte informative publicate pe site-ul respectiv.

Cumpărătorii au obligația de a face cunoștință cu prezenta politică pînă la plasarea comenzii, respective comunicarea datelor personale către operator. Astfel, prin aplicarea bifei pe site, înainte de a fi plasată comanda, aceștia confirm că au luat cunoștință cu politica data, precum și faptul că sensul textului acesteia îi este pe deplin înțeles, fiind de acord cu condițiile de prelucrare a datelor sale personale descrise în aceasta.

În cazul modificării politicii respective, acestea vor publicate pe site-ul dat

Temeiul și scopul prelucrării datelor personale

Datele personale colectate prin intermediul site-ului respectiv, în temeiului contractului de vînzare-cumpărare sunt prelucrate pentru încheierea acestuia, comunicarea cu cumpărătorul, livrarea produselor achiziționate la adresa indicată de acesta, încheierea actelor de predare-primire a mărfii comandate precum și pentru realizarea altor obligații care reies din relațiile stabilite cu cumpărătorul/potențialul cumpărător sau prevăzute de legislația în vigoare (de ex-lu: emiterea bonului fiscal/facturii fiscale).

De asemenea, în cazul oferii consimțământului, unele categorii de date (nume, prenume, adresă de e-mail, nr de telefon, alte canale de comunicare indicate de cumpărător) pot fi prelucrate pentru transmiterea comunicărilor promoționale către acesta.

Categoriile de date personale și modalitatea de prelucrare a acestora

Pentru a putea prelucra și livra comenzile de produse plasate de cumpărător, vom solicita înainte de a plasa comanda comunicarea obligatorie a următoarelor date personale: numele, prenumele, număr de telefon, e-mail și adresa de livrare.

Aceste date sunt necesare pentru a vă putea identifica și contacta, cu scopul de a confirma plasarea comenzii, conținutului acesteia precum și clarificarea, în caz de necesitate a aspectelor de livrare a produselor achiziționate.

Astfel, după plasarea comenzii, pe adresa de e-mail Vă va fi transmis un mesaj cu un link de confirmare a comenzii, pe care va fi necesar să-l accesați.

După confirmarea comenzii, în caz de necesitate, cum ar fi: imposibilitatea de livrare, inexistența produselor comandate în stoc, comunicarea unor date inexacte etc., puteți fi contactat telefonic pentru clarificarea aspectelor respective.

Odată ce comanda a fost confirmată, aceasta se transmite angajaților din unitățile comerciale sau depozitele Angajatorului, pentru a fi colectate bunurile expuse în aceasta și care urmează a fi preluate de serviciul de curierat al Vânzătorului pentru efectuarea livrării.

De asemenea, în mod obligatoriu, vom solicita comunicarea adresei de livrare (localitate, stradă, nr. casă/bloc, nr. apartament), care împreună cu numele, prenumele, nr. de telefon, vor fi transmise către curier, pentru efectuarea livrării, precum și contactarea cumpărătorului în momentul în care curierul ajunge la adresa de livrare indicată de acesta.

Datele cu caracter personal ( e-mail, nume, prenume) pot fi prelucrate și ca urmare a formării la dorința clientului sau potențialului client a contului pe site-ul https://www.toyland.md/ .

În cazul în care cumpărătorul dorește să recepționeze comunicări promoționale, acesta va selecta canalul de comunicare prin care urmează a-i fi transmise comunicările respective. Astfel, prin selectarea canalului respectiv acesta își va manifesta consimțământul ca datele sale personale (nume, prenume, canalul de comunicare) să fie utilizat pentru transmiterea comunicărilor date.

Unele categorii de date personale pot fi prelucrate pentru realizarea unor obligații legale, prevăzute de actele normative. În cazul în care datele comunicate, sunt insuficiente pentru realizarea obligațiilor respective, Vă vom solicita date suplimentare, în scopul realizării acestora.

Totodată, datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor vor fi prelucrate, ținând cont de interesul legitim al operatorului de a asigura buna funcționare a site-ului și a funcțiilor oferite de acesta, platformei, pentru a asigura protecția împotriva fraudelor, pentru statistici cu privire la vizitatori, pentru oferirea de experiențe de navigare, despre durata vizitei, anunțuri, produse accesate sau căutate, fără a putea stabili identitatea Dvs., precum și. locația dumneavoastră, dacă Vă veți oferi consimțământul în acest sens.

Însă, în momentul în care se va selecta ca achitarea să fie realizată prin intermediul mijloacelor electronice datele introduse pentru efectuarea achitării sunt colectate de către operatorii serviciilor respective de plată, fără a fi colectate și stocate de către Toyland. Astfel, datele personale communicate în acest scop vor fi prelucrate în conformitate cu politicile operatorul serviciului de plată selectat de către cumpărător.

Termenul de păstrare a datelor personale

Datele personale prelucrate pentru realizarea obligațiilor contractuale, inclusiv pentru livrarea mărfii, vor fi prelucrate și stocate pînă la executarea integrală a obligațiilor date, după care acestea urmează a fi arhivate și stocate pentru o perioada de 3 ani.

Totodată, în cazul în care cumpărătorul își exprimă consimțământul pentru transmiterea comunicărilor promoționale, datele personale necesare pentru realizarea scopului respectiv, vor fi stocate pînă la retragerea consimțământului de către cumpărător, prin transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail: info@toyland.md

Însă, dacă va exista o obligație legală sau un interes legitim al operatorului, termenele de stocare menționate mai sus, pot fi modificate.

Divulgarea datelor personale

Operatorul va divulga datele personale colectate (i) subiectului de date sau reprezentantului legal al acestuia, (ii) Autorităților, instituțiilor de stat, în cazul cererii motivate a acestora, precum și (iii) persoanelor împuternicite de către operator, sau altor terți, în conformitate cu prevederile legale, ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Drepturile cumpărătorului în calitate de subiect de date personale

Suplimentar, vă informăm că Dvs. dispuneți de următoarele drepturi prevăzute de

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal:

Dreptul la informare, constă în dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate precum și a informațiilor ce vizează dreptul la informare.

Dreptul de intervenție constă în dreptul de a obține în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, constă în dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date cu caracter personal, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate de date, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Dreptul la justiție, constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Suplimentar drepturilor enunțate, având în vedere aplicabilitatea Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) în raport cu prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal (serverul sistemului informațional fiind amplasat în Germania), Dumneavoastră dispuneți de următoarele drepturi:

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor, care constă în posibilitatea solicitării operatorului de date de a conserva (a păstra intact anumite categorii sau volum de date) pentru pentru perioada de timp care se justifică din punct de vedere a scopului dreptului vizat.

Dreptul de a nu face parte la luarea deciziilor automatizate/profilarea automată – constă în dreptul subiectului de date de a cere operatorului revizuirea procesului automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere încetării creării de profiluri sau a deciziilor automatizate.

Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal

Operatorul a desemnat o persoană responsabilă de asigurarea respectării prevederilor legale, în cadrul procesului de prelucrare a datelor personale, precum și de a asigura asistență cumpărătorilor în caz de necesitate, informare sau realizare a drepturilor acestuia în calitate de subiect de date personale.

În acest sens, cumpărătorul dacă are neclarități, reclamații, pretenții referitor la modul de prelucrare a datelor sale personale, acesta poate contacta responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: info@toyland.md.